Bilim Nedir, Konu ve Yöntemlere Göre Bilimler ve Özellikleri Nelerdir?

Bilim Nedir, Konu ve Yöntemlere Göre Bilimler ve Özellikleri Nelerdir? Bilim Nedir, Bilim, doğa olaylarını temel alır. Doğa da bulunan olayları en genel anlamda inceler. Sadece fiziksel varoluşları ile sınırlı kalmaz. Bunun yanı sıra, sosyolojik, ekonomik, kültürel, psikolojik gibi birçok bilgi alanlarının hepsi doğa kapsamına girmektedir.

Bilim Nedir, Konu ve Yöntemlere Göre Bilimler ve Özellikleri Nelerdir?

Bilim Nedir
Kâinatın içinde var olan ya da bir takım olayları konu olarak seçen, deneye ve ispata dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan bilgi edinme ve kapsamlı araştırmaya bağlı sürecin incelendiği alandır.

Bilim, doğa olaylarını temel alır. Doğa da bulunan olayları en genel anlamda inceler. Sadece fiziksel varoluşları ile sınırlı kalmaz. Bunun yanı sıra, sosyolojik, ekonomik, kültürel, psikolojik gibi birçok bilgi alanlarının hepsi doğa kapsamına girmektedir.

Kısaca, insanla ilgili olan her türlü kanıtlanmış sonuç bir doğa olayıdır. İnsanoğlunun, bu sonuçlara varabilmesi için varoluştan belli bir takım kanıtlara ulaşabilmesi gerekmektedir. İnsanoğlu doğa da en akıllı canlı olma sebebi ile doğada varoluşunu kanıtlamak ve insanoğluna yararı dokunabilecek verileri elde etmek içinde oldukça yoğun bir çaba ile çalışmaktadır.

Çağdaş Bilimsel Bilimin Önemli Özellikleri:
 Bilim, yüzyıllar boyu süren bilgi üretme sürecinde kendi özelliğini, geleneklerine göre şekillendirmiş standartları kapsamında ortaya koymuştur.

Süreklilik
İnsanoğlu var oldukça Bilimsel bilgi üretme hiçbir zaman durmayacaktır. Geçmişte birçok Krallık ve dinler bilimi yasaklamıştır ancak bilime olan ilgi ve üretimi hiç bir zaman son bulmamıştır. Bu süre içinde her gün yeni bilimsel bilgiler elde edilmiş, yeni bilim alanları ortaya çıkmıştır. Kısaca, bilimsel bilime, herhangi bir süreçte teknik ve en iyi imkânlarla gözlenebilen, denenmiş ya da var olan bilgilere kuralları ile yeni bilgiler eklenir.

Ayıklanma
Bilimsel bilginin onanması ve gerçekçiliği her zaman, bilim adamları tarafından istendiğinde denetlenebilir olması. Bu denetim süreci içinde, bilginin yanlış olduğu anlaşılan kanıtlanır ise kendiliğinden ayıklanma yöntemine girer ve yerine yeni kanıtlanmış bilgi konulur. Ancak şu var ki, Bu noktada bir soru işareti haklı olarak akla gelecektir. Sürekli yenilenen ve ayıklanma sürecinde olası olan bilimsel bilginin doğruluğu?

Çeşitlilik
Bilimsel bilim ne bir kurumun ne de bir şahsın ya da seçilmiş bilim adamlarının şahsına dayalı araştırma değildir. hiç kimsenin iznine de bağlı değildir. Bilim herkese açıktır ve İsteyen her kişi ya da kurum bilimsel çalışma yapabilir. Herhangi etnik köken, din ya da ülke bazında değerlendirilemez. Böyle olduğu için, ilgilendiği konular çeşitlilik gösterir

Konu ve Yöntemlere Göre Bilimler;
İnsan Bilimleri: İnsanın tarihsel, toplumsal dünyasını konu almaktadır.
Doğa Bilimleri: Doğa ile ilgili sonuçları inceleyen bilimlerdir. Fizik, kimya, biyoloji bu alanda yer alır.
Formel Bilimler: Genelleme ve tümdengelim yöntemleri kullanılmaktadır. Matematik, mantık, ilke ve sembolleri konu etmektedir.

Konu ve Ulaşılan Sonuca Göre Bilimler;
Normatif Bilimler: Hukuk, mantık, siyaset bilimi gibi yönlendirici kurallara ulaşılan bilimler.
Rasyonel Bilimler: Matematik ve mantığa dayalı olan bilimler.
Pozitif Bilimler: Deney yöntemine dayalı fizik, kimya, biyoloji gibi bilimler.

Kısaca yukarıdaki özelliklere ele alırsak şunları dile getirebiliriz.

  • Bilim olgulara bakar, deneysel yöntemlerle kanıtlanmadıkça hiçbir önermenin olmadığını bilirsiniz.
  • Bilim Mantıksaldır, sonuçların kendi içinde geçerliliği olması gerekmektedir.
  • Bilim, eleştiriye açıktır, ortada herkes tarafından kabul edilmiş bir tez olsa dahi her zaman eleştiriye açık olacaktır.
  • Bilim, Tek tek sonuçlarla değil, sonuç türleriyle uğraşması bilimin genelliğini ifade etmektedir.
  • Bilimde, bilimsel bilgiler birbirinden bağımsız değildir.
  • Bilimde, Doğru ölçü kullanma özelliği bulunmaktadır. Bilimsel bilgilerin tekrarlanabilir olması şarttır.
  • Bilim, nesnel ifadelerle ilgilenmektedir.
  • Bilimin Evrenselliği de bilim adamının yaptığı çalışmayı tüm dünyaya tarafınca açık seçik sunması demektir. Böylece bilim adamı çalışmalarını evrensel seviyede tartışmaya açık ve geliştirilebilir hale getirebilmektedir.

SON YAZILAR
POPÜLER YAZILAR